Zasady

Zamiast regulaminu przedstawiamy poniższych kilka informacji.

 1. Konkurs obejmuje następujące etapy:
  • zgłaszanie propozycji nazwy i logotypu SI
  • plebiscyt na nazwę i logotyp SI
  • konsultacje propozycji z władzami chorągwi
 2. Uczestnicy
  • Propozycje nazwy i logotypu, można składać w maksymalnie 3-osobowych zespołach.
  • Uczestnikami mogą być członkowie ZHP, którzy ukończyli 16 rok życia.
 3. Zgłoszenia
  • Każda osoba może zgłosić tylko jedną propozycję (nie można uczestniczyć w więcej niż jednym zespole 3-osobowym).

  • Propozycja nazwy szkoły musi być podparta pisemnym opisem, który będzie przedstawiał motywację pomysłodawców do wysunięcia właściwej propozycji.

  • Symbolika propozycji powinna nawiązywać do następujacych haseł:otwartość, profesjonalizm (działań i prowadzących), uczenie w działaniu, harmonia pomiędzy formą i treścią, nowoczesność.

  • Zgłoszenie pracy wyłącznie poprzez forum Sugester pod adresem: http://ksztalcenie-stoleczna.sugester.pl/Konkurs-na-nazwe-i-logo-S-I-?order=popular

  • Opis powinien spełniać powyższe wymagania merytoryczne oraz być opisany:

   • imię i nazwisko autora/autorów

   • przydział służbowy, stopień

   • email kontaktowy

  • Na etapie zgłaszania propozycji, należy podpiąć grafikę projektu lub podać link do miejsca w sieci, gdzie jest udostępniona

 4. Wymagania techniczne i formalne

 5. Prawa autorskie
  • Zgłaszający pracę do konkursu poprzez Sugester zgadzają się na promowanie swojej propozycji poprzez media Chorągwi Stołecznej ZHP
  • Autorowi/ autorom propozycji, która zostanie wybrana w procedurze konkursowej, zostanie przedłożona umowa przekazania praw autorskich na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP
 6. Terminy
  • Zgłaszanie propozycji nazwy i logotypu (w aplikacji obnline) – do 16 czerwca 2013 roku
  • Plebiscyt internetowy (wybór najlepszego zgłoszenia) - do 23 czerwca 2013 roku
  • Konsultacje z władzami chorągwi (KCh, RCh, komendanci hufców) - do 27 czerwca 2013 roku.
  • Ogłoszenie wyników konkursu - 29 czerwca 2013 roku.
 7. Plebiscyt:
  • Plebiscyt prowadozny jest na Sugesterze z wykorzystaniem mechanizmu "poleć" FB.
  • Każdy polecający może oddać jeden głos na każdą z propozycji używając funkcji "poleć".
  • Licznik oddanych glósów (poleceń) znajduje się przy każdej propozycji, z lewej strony.
 8. Rozstrzygniecie konkursu
  • Zwycięzka propozycja zostanie wyłoniona przez jury konkursu.
  • W skład jury wchodzą: członkowie ZKK Chorągwi Stołecznej ZHP, Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP – hm. Paulina Gajownik, Przewodniczący Rady Chorągwi Stołecznej ZHP – hm. Grzegorz Całek.
  • Jury w swoim werdykcie weźmie pod uwagę wyniki plebiscytu konsultacji oraz spełnienie wymagań formalnych i merytorycznych.
 9. Nagrody
  • Gra planszowa „ZnajZnak”,
  • 50% rabatu na wybraną formę szkoleniową organizowaną przez ZKK Chorągwi Stołecznej ZHP,
  • Voucher na DARMOWY pobyt w wybranym ośrodku Chorągwi Stołecznej ZHP. 
 10. Kontakt w sprawie pytań dot. zasad konkursu: ksztalcenie@stoleczna.zhp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Dodaj komentarz

« powrót
Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy