Dlaczego konkurs?

Zjazd Chorągwi sprzed 2,5 roku zobowiązał Komendę Chorągwi, by w wyniku podjętych działań kształceniowych powołać Szkołę Instruktorską Chorągwi Stołecznej ZHP. Chcielibyśmy, by była ona myśli instruktorskiej, inspiracją do pracy oraz gwarantem najwyższej jakości pracy z kadrą. Osiągnięcie tego nie jest możliwe bez zaangażowania całej wspólnoty instruktorskiej chorągwi. Chcemy, by Szkoła była miejscem, w którym każdy instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, a w szczególności naszej Chorągwi będzie mógł się poczuć mistrzem harców. 

Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza konkurs na nazwę i logotyp CHORĄGWIANEJ SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ.

Powrót

Dodaj komentarz

« powrót
Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy